6DOF IMU click

6DOF IMU click搭载了ST的LSM6DS33 6轴惯性测量单元,该单元由3轴陀螺仪和3轴加速度计组成。

ST合作伙伴计划

概述
产品细节
培训细节
相关意法半导体产品
文件