CATEGORIES

微控制器与微处理器 Minimize menu

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

STM32L4系列超低功耗高性能微控制器

基于最高频率达80MHz并带有DSP和浮点单元(FPU)的ARM® Cortex®-M4内核,STM32L431、STM32L451和STM32L471器件扩展了超低功耗产品系列。

  • STM32L431系列提供128 KB~256 KB Flash,并提供32~100的引脚封装供选择。其存储容量可以利用SDIO和四路SPI接口轻松扩展。
  • STM32L451系列提供256 KB~512 KB Flash, 48~100引脚封装供选择。其存储容量可以利用SDIO和四路SPI接口轻松扩展。
  • STM32L471系列具有512KB~1MB Flash,具有64~144引脚的各类封装。其存储容量可以利用SDIO、四路SPI和FSMC接口轻松扩展。